κεκτήμεθα


κεκτήμεθα
κτάομαι
procure for oneself
perf ind mp 1st pl
κτάομαι
procure for oneself
plup ind mp 1st pl (homeric ionic)
κτέομαι
procure for oneself
perf ind mp 1st pl
κτέομαι
procure for oneself
plup ind mp 1st pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.